(Français) (Kinyarwanda) RWANDA-RADIO INKINGI: IKIGANIRO KU BUHINZI

IKIGANIRO KU BUHINZI MU RWANDA
RADIO INKINGI
24/02/2016

Isesengura ku byanditswe ku buhinzi mu Rwanda muri iyi minsi [i]

Ndereyehe Karoli[ii]

1. Iriburiro

Nk’uko twigeze kubigaragaza mu kiganiro nagiranye na Radio Inkingi kuwa 22 Nyakanga 2015[iii], ikibazo cy’ubuhinzi muri rusange gifitanye isano na politiki ya FPR mu rwego rwo kuzamura ubuhinzi n’ubukungu mu Rwanda.

Hari inyandiko twagiye tubikoraho[iv] cyangwa zasohotse mu binyamakuru byo mu Rwanda. Izo nyandiko zose n’ibiganiro zanengaga uko FPR yahushije politiki y’Ubuhinzi mu Rwanda.

Inyadiko zasohotse mu binyamakuru muri iyi minsi ziraza zishimangira imyanzuro yavuye muri iryo sesengura ryacu.

Mu kiganiro nagiranye na Radio-Inkingi kuri 24/02/2016[v], nasezeranije abatwumva kuzabagezaho inyandiko irambuye y’ibyo navuze, nsesengura inyandiko ebyiri zikurikira:

IKIGANIRO KU BUHINZI MU RWANDA

RADIO INKINGI

24/02/2016

Isesengura ku byanditswe ku buhinzi mu Rwanda muri iyi minsi [i]

 

Ndereyehe Karoli[ii]

1. Iriburiro

Nk’uko twigeze kubigaragaza mu kiganiro nagiranye na Radio Inkingi kuwa 22 Nyakanga 2015[iii], ikibazo cy’ubuhinzi muri rusange gifitanye isano na politiki ya FPR mu rwego rwo kuzamura ubuhinzi n’ubukungu mu Rwanda.

Hari inyandiko twagiye tubikoraho[iv] cyangwa zasohotse mu binyamakuru byo mu Rwanda. Izo nyandiko zose n’ibiganiro zanengaga uko FPR yahushije politiki y’Ubuhinzi mu Rwanda.

Inyadiko zasohotse mu binyamakuru muri iyi minsi ziraza zishimangira imyanzuro yavuye muri iryo sesengura ryacu.

Mu kiganiro nagiranye na Radio-Inkingi kuri 24/02/2016[v], nasezeranije abatwumva kuzabagezaho inyandiko irambuye y’ibyo navuze, nsesengura inyandiko ebyiri zikurikira: